با استفاده از پودر رختشویی تندیس لکه های آهکی سینک را براحتی پاک نمایید!